HTML – för hemsidesbyggare

Här finns en rad resurser för dig som gör egna hemsidor, från verktyg som du använder för att skapa JavaScript till hemsidan till råd om hur du marknadsför din hemsida.

Fråga om HTML

Här kan du fråga om HTML-kodning och annat som har med hemsidor att göra. Du får personligt svar via e-post. Frågor och svar som kan vara intressanta för flera lägger jag dessutom här.

Frågor och svar

Ställ frågor om HTML och hemsidor
Läs om HTML-skolan

Växla sida automatiskt – i flera steg

Fråga Jag vill ha en sida där webbläsaren stannar i början av sidan under X sekunder, sedan automatiskt går vidare till en annan del av samma sida och slutligen efter Y sekunder fortsätter till en annan sida. Går det?

Svar Ja – här tänker jag beskriva en metod där du använder både en META-tagg och ett JavaScript. Tänk på att du i båda fallen bör ha en alternativ metod för att växla sida, till exempel en vanlig klickbar länk.

Det vi skall åstadkomma är följande: Sidan laddas som vanligt. Efter 10 sekunder flyttas besökaren längre ned på sidan. Efter ytterligare 10 sekunder flyttas besökaren till en annan sida.

Vi börjar med META-taggen. Den skall ligga i HTML-kodens HEAD-element och kan se ut så här:

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="10;URL=minsida.html#hit">

Det här gör att 10 sekunder efter att sidan har laddats, kommer den att rulla ned till ankaret #hit. Detta ankare lägger du in i koden på den plats som du vill att besökaren skall flyttas till. Koden för det ser ut så här:

<a name="#hit">Efter 10 sekunder flyttas man hit</a>

Med dessa båda kodsnuttar har du åstadkommit den första förflyttningen, inom samma sida. Men nu vill du att besökaren efter ytterligare 10 sekunder skall flyttas till en helt annan sida. Till detta använder vi ett JavaScript, som startas efter att sidan är helt laddad. Först skriptet – även det skall ligga I HEAD-elementet:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function flytt () {
setTimeout("skickaVidare()",20000);
}
function skickaVidare () {
window.location.href = "nyasidan.html";
}
//--></SCRIPT>

När funktionen flytt() anropas går en räknare i gång och tickar fram 20000 millisekunder. Därefter startas funktionen skickaVidare() som laddar sidan nyasidan.html.

Observera dessa 20000 millisekunder = 20 sekunder. Jag har alltså tagit tiden från META-taggen och lagt till ytterligare 10 sekunder.

Om det här får starta medan den första sidan laddas, kanske med bilder och annat som kan ta tid, kommer besökaren att skickas vidare innan sidan är färdigladdad. Därför använder vi en händelsehanterare – onLoad – som gör att skriptet inte anropas förrän hela sidan är laddad. Denna skall ligga i den inledande BODY-taggen och ser ut så här:

<BODY onLoad="flytt()">

Det vill säga: När hela sidan är laddad startas funktionen flytt().
Tillbaka till "Alla frågor"

Horisontell linje i Netscape och Explorer

Fråga Jag vill ha en vit linje mot färgad bakgrund och när jag skriver 'hr size=3 noshade color="#FFFFFF"' får jag exakt vad jag vill ha i Explorer. I Netscape förblir linjen svart. Finns det något sätt att få en vit linje också i Netscape?

Svar Netscape klarar inte attributet "color" till den horisontella linjen. Ett sätt att kringgå problemet är att göra en bild i stället, och använda den som avdelare. Gör bilden 3 pixlar hög och så lång som du vill ha den, och fyll den med vitt. Spara den som GIF-bild. Det blir en liten och snabbladdad bild, även om du använder den många gånger på samma sida. Bilden laddas nämligen bara en gång.
Tillbaka till "Alla frågor"

Snabb bakgrundsbild

Fråga Jag har gjort en bild som jag vill ha i bakgrunden på hemsidan. Det är en enkel bild, mest som en struktur, men bilden blir så stor att sidan tar evig tid att ladda upp, och sedan "räcker" bilden ändå inte till hela sidan. Hur gör man för att få en snygg bakgrund utan att det tar så lång tid?

Svar Du gör en liten bild som du sedan låter täcka hela sidan. Bilden laddas bara in en enda gång, så det tar ingen extratid för den. Koden för bilden lägger du i BODY-taggen, så här:

<body background="bilden.gif">

Det gör att bilden läggs över hela sidan, oavsett hur lång du gör den. Om sidan blir bredare än bilden är, kommer bilden att upprepas så att den börjar om på nytt till höger.
Tillbaka till "Alla frågor"

Varför syns inte bilderna?

Fråga När jag tittar på mina hemsidor hemma syns alla bilder precis som de skall, men när jag sedan laddar upp sidorna till Internet blir bilderna bara en vit fyrkant med ett rött kryss. Vad gör jag för fel?

Svar Det vanligaste är att man anger fel sökvägar till bilderna. Du måste skriva in dem exakt så som de kommer att ligga på servern. Om bilderna visas korrekt på datorn hemma, men inte på Internet, så är det nästan alltid därför att datorn hemma använder bilderna från hårddisken medan servern inte hittar samma bilder.

Om du använder FrontPage för att göra dina hemsidor, och sparar en sida i en ny katalog, kan du råka ut för att FrontPage alldeles på egen hand ändrar sökvägen till en bild.

Sökvägen "137.gif" kan plötsligt ändras till "file:///D/ASP/testsidor/137.gif".

Det säger sig självt att servern då inte kan hitta dina bilder.

Du kan ange sökvägen till bilderna på två sätt. Det ena är den relativa sökvägen, det vill säga sökvägen från sidan som skall öppna bilderna. Låt oss säga att du skall använda bilden bild.jpg som ligger i en underkatalog till katalogen med själva html-sidan, och denna underkatalog heter "bilder". Ange då sökvägen som "bilder/bild.jpg" – vilket betyder "gå härifrån ett steg nedåt till katalogen 'bilder' och hämta bild.jpg". Om katalogen bilder ligger "parallellt" med html-sidans katalog, skriver du sökvägen som "../bilder/bild.jpg – eller "gå härifrån ett steg bakåt och därifrån in i 'bilder' och hämta bild.jpg".

Det andra sättet är att ange den absoluta sökvägen till bilderna, det vill säga hela adressen till katalogen där bilden finns.

Exempel: http://www.servern.se/dinsida/bilder/bild.jpg

Observera att alla sökvägar skall skrivas med framåtlutat snedstreck, inte med bakåtlutat som i Windows och DOS.

Ett annat mycket vanligt fel är att man använder omväxlande små och stora bokstäver i bildfilernas namn. UNIX-servrar tolkar litet b och stort B som två hela olika tecken. Om bilden heter bild.jpg där den ligger på servern, men i html-koden anges som Bild.jpg, kommer bilden inte att visas. Skriv för säkerhets skull alla filnamn med små bokstäver, och vill du vara ännu säkrare utesluter du alla svenska specialtecken också.
Tillbaka till "Alla frågor"

Öka radavståndet

Fråga Långa artiklar är svårlästa på skärm. Att göra texten en storlek större är inte alltid en bra lösning: texten blir skrikig och de täta raderna gör att den lätt grötar ihop sig. Det skulle vara bättre om man kunde lägga in dubbelt radavstånd. Finns det något sätt att göra det?

Svar Javisst, men dubbelt radavstånd kommer antagligen att bli för mycket. Pröva med en och en halv gång först. Du anger avståndet mellan raderna med attributet line-height, på det här sättet:

<P style="line-height: 150%">en rad<BR>nästa rad</P>

Här får du två rader med en och en halv gång det normala avståndet. Vill du inte ha fasta radbrytningar skriver du i stället

<P style="line-height: 150%">en massa text som bryts där sidan eller tabellen tar slut</P>

Genom att ändra värdet på % kan du sedan få till i stort sett vilket radavstånd du vill.
Tillbaka till "Alla frågor"

Öppna popup från textlänk

Fråga Jag vill inte ha knappar som öppnar popupfönster, utan vanliga textlänkar. Hur gör man då?

Svar Då använder du ett JavaScript (det fungerar i både IE och Netscape). Den första delen av koden lägger du i HEAD-elementet:

<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function nyRuta(url,top,left,width,height) {
var nyNamn="nyaRutan";
var egenskaper="top=" + top + ",left=" + left + ",width=" + width + ",height=" + height;
egenskaper+=",menubar=no,scrollbars=yes,location=no,status=no,toolbars=no";
newOpenWindow=window.open(url,nyNamn,egenskaper);
}
//-->
</SCRIPT>

Här ändrar du i raden "egenskaper+" så att popupfönstrets egenskaper blir som du vill ha dem.

Den andra delen av koden är själva länkarna. Du lägger koden där länkarna skall visas:

<P>A HREF="javascript:nyRuta('window1.html',100,200,100,200)">Första popupfönstret</A></P>
<P><A HREF="javascript:nyRuta('window2.html',200,50,200,300)">Andra popupfönstret</A></P>

Koden inom parentes anger i tur och ordning url till sidan som skall visas i popupfönstret, fönstrets avstånd i pixlar från överkanten, fönstrets avstånd i pixlar från vänsterkanten, fönstrets bredd i pixlar och fönstrets höjd i pixlar.

Skriv in rätt adresser till sidorna som skall visas och ändra avstånd/storlek så att det passar för din sida.
Tillbaka till "Alla frågor"

Öppna popupfönster med knapp

Fråga Jag vill kunna öppna många extrafönster på bestämda platser och med bestämd storlek, men utan att lägga in ett särskilt skript i HEAD för varje fönster. Kan man göra det?

Svar Du kan till exempel göra en FORM med en klickbar knapp för varje fönster du vill använda. Det går också bra att lägga flera knappar i samma FORM-tagg. Koden nedan ger exempel på båda:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Skapa nya fönster</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Skapa nya fönster</H1>
<P><FORM NAME="nyarutor">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Öppna fönster 1"
onClick="window.open('window1.html', 'nyruta', 'top=300, left=100, width=200, height=100');">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Öppna fönster 2"
onClick="window.open('window2.html', 'nyruta', 'top=300,left=300,width=100,height=200');">
</FORM></P>
<P><FORM NAME="nyarutor2">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Öppna fönster 3"
onClick="window.open('window3.html', 'nyruta', 'top=500, left=100, width=200, height=100');">
</FORM></P>
</BODY>
</HTML>

Det här ger först två knappar i en rad – dessa öppnar sidorna window1.html (200x100 pixlar stort, 300 pixlar från överkanten och 100 pixlar från vänsterkanten) och window2.html (100x200 pixlar stort, 300 pixlar från överkanten och 300 pixlar från vänsterkanten). I en egen rad kommer sedan den tredje knappen, som öppnar sidan window3.html (200x100 pixlar stort, 500 pixlar från överkanten och 100 pixlar från vänsterkanten). Byt namn på de här sidorna till de sidnamn och sökväg för sidorna som skall öppnas, och byt texten på knapparna (Öppna fönster 1...).

Den här koden fungerar i Internet Explorer – i Netscape öppnas fönstren som vanligt.
Tillbaka till "Alla frågor"

Sidan blir jättebred

Fråga Jag använder FrontPage till hemsidan och när jag tittar på den hemma är den snygg, men när jag sedan skickar upp den är den jättebred. Alla snygga layoutgrejor jag har gjort blir förstörda. Ändå har jag lagt all text i tabeller. Vad gör jag för fel?

Svar Antagligen har du satt "width" i "Table properties" till något procenttal – jag gissar på 100%. Ändra detta; sätt "width" till ett antal pixlar i stället.

De flesta surfare har en skärmupplösning på minst 800x600. Om du då bestämmer tabellbredden till något pixeltal som är mindre än så, slipper du tabeller som sprider sig på bredden, samtidigt som besökaren slipper rullningslister på bredden.

Observera att om du använder "frames" skall alla ramar tillsammans vara mindre än 800 pixlar på bredden. 650-700 kan vara lagom, då får rullningslisten på höjden plats.
Tillbaka till "Alla frågor"

Dirigera besökaren till rätt sida

Fråga Jag vill skicka mina besökare till en sida som är anpassad för deras webbläsare. Det lär gå att göra med ett skript, men hur gör man?

Svar Använd koden nedan i den första sida som besökaren kommer till. Om besökaren har Netscape kommer sidan netscape.html att öppnas. Har han/hon Internet Explorer kommer sidan explorer.html att öppnas. Om besökaren har avaktiverat JavaScript eller har en annan webbläsare än de båda nämnda, kommer startsidan att öppnas (den sida som koden ligger i).

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Skicka besökaren till rätt sida</TITLE>
<SCRIPT>
<!-- Göm skriptet
app = navigator.appName;
if (app.indexOf("Microsoft Internet Explorer") !=-1)
nysida = "explorer.html";
if (app.indexOf("Netscape") !=-1)
nysida = "netscape.html";
window.location.href = nysida;
document.write("<H1>Du skickas till rätt sida.</H1>");
// Sluta gömma skriptet -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<P>Om du inte skickas till en annan sida har du varken Netscape eller Internet Explorer, eller också har du stängt av JavaScript-funktionen i din webbläsare.</P>
</BODY>
</HTML>

Skriptet jobbar så snabbt att de flesta aldrig ens hinner märka att de skickas vidare. Glöm inte att byta namn på explorer.html och netscape.html till namnen på de sidor som besökaren skall skickas till.
Tillbaka till "Alla frågor"

Roterad text på höjden

Fråga Kan jag skriva text roterad 90 grader? Jag behöver tabeller där större delen av innehållet är i princip ensiffrigt men där kolumnrubriken är ett längre ord.

Svar Det lär gå – jag har ett svagt minne av att jag prövade, men det krånglade till tabellerna i webbläsaren. Gör i stället kolumnrubrikerna som bilder – i till exempel Paint Shop Pro, där du lätt roterar texten. Lägg sedan dessa bilder i cellen för kolumnrubriken.
Tillbaka till "Alla frågor"

Hur får jag tabellhuvudet att stå still?

Fråga Kan man på en hemsida göra en tabell där huvudet står still och raderna rullas upp "under" huvudet tills dess att den sista raden försvunnit?

Svar Du kan lösa det här genom att använda ramar. Då behöver du (minst) tre html-sidor: en med frameseten (där instruktionerna om hur ramarna skall se ut finns) och två som öppnas från denna frameset. Pröva med följande kod för frameseten:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ramdokument för en tabell med fast rubrikrad</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET FRAMESPACING="0" BORDER="0" ROWS="30,*" FRAMEBORDER="0">
<FRAME NAME="header" SCROLLING="no" NORESIZE TARGET="main" SRC="sidan_med_tabellhuvudet.html" MARGINWIDTH="0" marginheight="0">
<FRAME NAME="main" SRC="sidan_med_tabellens_innehåll.html" MARGINWIDTH="0" MARGINHEIGHT="0" SCROLLING="auto">
</FRAMSET>
</HTML>

Utöver detta behöver du de båda sidorna som skall öppnas av ramdokumentet. I den första, "sidan_med_tabellhuvudet.html", lägger du en tabell med alla rubrikerna. I den andra, "sidan_med_tabellens_innehåll.html", placerar du resten av tabellen med dess innehåll.

Den översta ramen får inga rullningslister, men den nedre får det så snart de behövs.

Du bör ange fast bredd för alla celler i tabellen, för att få alltsammans att stämma mellan tabellhuvud och tabell.
Tillbaka till "Alla frågor"

Tabeller med och utan kantlinje

Fråga Jag vill ha en bred tabell överst på sidan och under den två tabeller under varandra längst till vänster, en tabell i mitten och en tabell längst till höger. Alla tabeller utom den i mitten skall ha kantlinje och vara uppdelade i rubrik och innehåll. Jag lyckas inte lägga tabeller bredvid varandra. Hur gör man?

Svar Du anger absolut position för alla tabeller. Kodexempel - förklaringarna kommer under koden:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Sammanlagt fem tabeller</TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="#000000" BGCOLOR="#FFFFFF">
<TABLE border="1" bordercolor="#000000" width="700" cellspacing="0" cellpadding="3" style="position: absolute; left: 10; top: 10">
<TR>
<TD width="100%" height="80" align="center">Rubrik till breda tabellen</TD>
</TR>
<TR>
<TD width="100%" height="50" align="center">Text i breda tabellen</TD>
</TR>
</TABLE>
<TABLE border="1" bordercolor="#000000" width="200" cellspacing="0" cellpadding="5" style="position: absolute; top: 150; left: 10">
<TR>
<TD width="100%" height="40">Vänster övre lilltabell</TD>
</TR>
<TR>
<TD width="100%" height="200">Innehåll</TD>
</TR>
</TABLE>
<TABLE border="0" width="280" cellspacing="0" cellpadding="5" style="position: absolute; top: 150; left: 220">
<TR>
<TD width="100%" height="240">Den osynliga tabellen i mitten</TD>
</TR>
</TABLE>
<TABLE border="1" bordercolor="#000000" width="200" cellspacing="0" cellpadding="5" style="position: absolute; top: 150; left: 510">
<TR>
<TD width="100%" height="40">Högra lilltabellen</TD>
</TR>
<TR>
<TD width="100%" height="200">Innehåll</TD>
</TR>
</TABLE>
<TABLE border="1" bordercolor="#000000" width="200" cellspacing="0" cellpadding="5" 
style="position: absolute; top: 400; left: 10">
<TR>
<TD width="100%" height="40">Vänster övre lilltabell</TD>
</TR>
<TR>
<TD width="100%" height="200">Innehåll</TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

Du kan kopiera den här koden direkt härifrån och anpassa den till din sida.

Alla tabeller ligger nu med 10 pixlars mellanrum, även till övre kanten och vänsterkanten. Jag har inga marginalangivelsen för sidan som helhet, vilket betyder att du slipper fula kanter om du vill lägga t.ex. en bild i bakgrunden.

Under den övre, breda tabellen ligger:
1. Längst till vänster två lika stora tabeller över varandra med synlig kantlinje.
2. I mitten en tabell utan synlig kantlinje.
3. Till höger en tabell med synlig kantlinje, på samma höjd som de andra småtabellerna och lika stor som de.

Alla tabeller har nu fast höjd och bredd. Om du ändrar höjden på någon av dem – om du till exempel fyller med mer innehåll än vad som ryms i tabellen (då ändras storleken automatiskt) – måste du samtidigt ändra positionsangivelserna; annars kommer tabellerna att gå in i varandra.

Positionerna anges så här:

style="position: absolute; top: 150; left: 10"

i den inledande TABLE-taggen

Just det här exemplet innebär att tabellens övre vänstra hörn alltid placeras 150 pixlar från överkanten och 10 pixlar från vänsterkanten. Med detta i bakfickan kan du ändra alla positioner så att de passar för din sidas innehåll.
Tillbaka till "Alla frågor"

Länka till en plats på samma sida

Fråga Jag vill göra länkar som leder direkt till olika delar av en och samma sida. Hur gör jag? Måste jag ange hela sökvägen?

Svar Du sätter ett ankare på det som du vill länka till. Låt oss säga att det är rubriken Kontakt du vill länka till. Då skriver du så här i koden för själva rubriken:

<H3><A NAME="kontakt">Kontakt</A></H3>

På platsen där du vill lägga den klickbara länken skriver du till exempel så här:

Vill du ha <A HREF="#kontakt">kontakt med mig</A>?

Det här ger en understruken länk och när besökaren klickar på den kommer han eller hon direkt till din rubrik Kontakt.

Du behöver inte ange hela sökvägen – målet finns ju på den sida som redan är laddad i webbläsaren. Om du i stället har målet på en annan sida, anger du den relativa eller absoluta sökvägen till den och lägger till ankaret. Det kan till exempel se ut så här:

Vill du ha <A HREF="kontakt.html#kontakt">kontakt med mig</A>?

om sidan kontakt.html ligger i samma mapp som den sida där den klickbara länken finns. Läs mer om det här i HTML-skolan, i avsnittet om Länkar/ankare.
Tillbaka till "Alla frågor"

Relativ och absolut sökväg

Fråga Vad är det för skillnad mellan relativa och absoluta sökvägar och när skall man använda det ena eller det andra?

Svar En relativ sökväg anger sökvägen till en internetresurs (till exempel en webbsida) i förhållande till den sida man redan har laddad i webbläsaren. Om denna sida flyttas till en annan plats, kommer sökvägen inte att fungera längre. En relativ sökväg kan se ut till exempel så här:

<A HREF="../index.html">Startsidan</A>

vilket betyder "gå ett steg uppåt i katalogstrukturen och öppna där sidan home.html", eller

<A HREF="produkt/index.html">Våra produkter</A>

vilket betyder "gå från den nuvarande katalogen till underkatalogen produkt och öppna där sidan index.html".

En absolut sökväg anger hela URL-en till internetresursen. Exemplen ovan skulle då kunna se ut så här:

<A HREF="http://www.supportdata.net/index.html">Startsidan</A>

eller

<A HREF="http://www.varuhus.se/produkt/index.html">Våra produkter</A>

Eftersom sökvägen nu är komplett, kommer webbläsaren att hitta sidan oavsett var sidan med länken ligger.

När du länkar till sidor som ligger på din "egen" server - alltså till dina egna sidor – duger det bra med relativa sökvägar. Men – och det här är viktigt – om du tror att någon besökare kan tänkas spara din sida, kommer länkarna från sidan inte att fungera om du bara anger relativa sökvägar.

Länkar du till andra resurser, till exempel "bra sidor på Internet", bör du alltid använda absoluta sökvägar.
Tillbaka till "Alla frågor"

Öppna länkar i nytt fönster

Fråga Jag vill inte att mina besökare skall försvinna från min sida. Hur gör jag för att länkar skall öppnas i ett nytt fönster, så att man sida fortfarande finns kvar under den nya sidan?

Svar Skriv länkkoden så här:

<a href="http://www.supportdata.net" target="_blank">SupportData.Net</a>

Om du länkar från en ramsida och inte vill att den nya sidan skall öppnas i ramen där länken finns, skriver du i stället target="_top".

Vill du att den nya sidan skall öppnas i samma ram som den där länken finns, skriver du target="_self".
Tillbaka till "Alla frågor"

Liten klickbar bild

Fråga Jag vill kunna visa en stor bild på sidan, men när man öppnar sidan skall det bara synas en liten bild. Sidan laddas väl snabbare då?

Svar Ja, det gör den. I ditt bildhanteringsprogram gör du en liten, krympt version av bilden du skall visa. Gör den inte större än att man på ett ungefär ser vad den föreställer. Ge den bilden ett eget namn. Nu har du två bilder; låt oss säga att de heter img.jpg och imgliten.jpg.

På din hemsida gör nu nu en tabell, med en cell som är lika stor som den stora bilden. I den cellen skall du lägga den lilla bilden, och förklara att besökaren kan klicka för att se den stora bilden. Koden till detta kan se ut så här:

<TABLE BORDER="0">
<TR><TD ALIGN="center" WIDTH="210" HEIGHT="158"><A HREF="img.jpg">
<IMG SRC="imgliten.jpg" BORDER="1"></A>
<P>Klicka på bilden för att förstora den</P>
</TD></TR>
</TABLE>

Resultatet blir att den lilla bilden visas från början, och först när besökaren klickar på bilden visas den stora. Eftersom du har angett att innehållet i cellen skall vara centrerat, och eftersom cellen är precis lika stor som bilden, kommer den stora bilden att fylla cellen helt och täcka den lilla bilden.

Vill du göra det här ännu litet snyggare, lägger du till ett JavaScript som förladdar den stora bilden medan besökaren tittar på din sida. Det gör att den stora bilden visas utan fördröjning när han eller hon väl klickar på den. Hur du gör det lär du dig i HTML-skolan, i avsnittet om JavaScript under rubriken "Visa en text där besökaren kan klicka upp en bild".
Tillbaka till "Alla frågor"

HTML-skolan

I HTML-skolan lär du dig hur man åstadkommer en bra hemsida!

Köp CD:n "Göra hemsidor"

Du kan köpa HTML-skolan på CD för att "plugga hemma" utan att vara uppkopplad. CD:n innehåller alla hemsidesrelaterade skolor och tips, all bakgrundsgrafik och en mängd gratisprogram som hjälper dig i hemsidesbyggandet. Fri personlig support ingår.

Beställ genom att sätta in 340 kronor på postgiro 401 07 12-0 och ange K Andersson som mottagare. Glöm inte att ange ditt namn och din adress! Om du betalar via internetbank och inte får plats med avsändaradressen, kan du samtidigt skicka ett e-brev till mig med ditt namn och din adress. I mailet skriver du dessutom en valfri 5-teckenskod, så vet jag vart CD:n skall skickas.

Skicka din fråga till HTML-skolans författare

Ditt namn:

Din e-postadress:


© SupportData.Net