Flöda text mellan två bilder

Texten hamnar mellan de båda bilderna.

Med style="float: left" eller style="float: right" som tillägg till vilken bild som helst kan du flöda texten - i det här fallet mellan två bilder. Som vanligt skall du vara noga med att ange även storleken på bilderna.

För att få luft mellan bild och text lägger du till hspace="12" och vspace="12", där 12 är ett pixelvärde (du kan naturligtvis välja ett större eller mindre värde).