Byt bakgrundsbild i textarean

Med den här koden kan du använda muspekaren för att byta bakgrundsbilden i textarean. Testa genom att peka i textarean nedan.

Förutom de båda bilderna, anger du en bakgrundsfärg för varje bild. Välj färg så att den stämmer väl överens med bildens dominerande färg. Det förhindrar en ful färgväxling mellan bilderna.

Dessutom skall du ange textfärger (här color:FF0000 och color:008000) som syns bra mot bilderna.

Jag har satt teckensnittets storleksvärde till px i stället för pt. Det förhindrar att textarean byter storlek när teckensnittet ändras. Om du använder standardteckensnitt kan du ta bort raderna om font-family och font-size.

STYLE-taggen placerar du i HEAD-elementet eller i den globala stilmallen och FORM-taggen där du vill visa textarean.