Ändra radhöjd i textstycken

Tycker du att radhöjden i textstyckena blir för liten eller för stor, kan du lätt ändra till ett annat värde. Här är höjden satt till 30px. Placera stilmallen i HEAD-elementet.