Skuggad text

Skugga
Skugga

Genom att lägga ut samma text två gånger, med en liten förskjutning och olika färg, åstadkommer du en skuggeffekt. Eftersom du anger absolut position kan koden läggas var som helst på sidan.