Anfang

Anfang i början av ett textblock kan vara mycket snyggt. Lägg stilmallen i HEAD-elementet. Koden som anropar stilmallen placerar du sedan där du vill ha anfangen.