Justerad text i textrutor

Text i en textruta kan justeras så att den visas till vänster, centrerad eller till höger.

Du kan placera stilmallen i HEAD-elementet eller direkt i FORM-taggen. Byt värdet på "text-align" till "left" eller "center" om du vill ha texten vänsterjusterad eller centrerad.