Indrag i första textraden

Gör ett indrag i första raden i en text, men inte i de följande raderna.