Textkontroll

Bestäm om bokstäverna i texten skall visas som versaler, gemener eller kapitäler. Textavsnitt som inte anropar någon av klasserna påverkas inte.