Göm ett element

Du kan gömma ett element, till exempel en rubrik. Fungerar ej i Netscape.