Ändra stil på första textraden

Ge den första textraden ett avvikande utseende. Med just det här exemplet kommer första raden att visas grön och med små kapitäler. Fungerar ej i Netscape 4.