Ändra första bokstaven i en text

Ge den första bokstaven i en text en annan färg än resten av texten och gör den större. Fungerar ej i Netscape.