Flytta ett element

Du kan flytta ett element, till exempel en rubrik, horisontellt i förhållande till den normala positionen.