Placera bilder rätt i elementet

Genom att bilden placeras med "float" längst till vänster eller till höger, kan texten flöda bredvid bilden.