Använd en bild i onumrerade listor

I stället för standardpunkterna i oordnade listor kan du använda en bild.