Olika stil på ramar kring text

Det här är några olika sätt att åstadkomma ramar kring text. Fungerar ej i Netscape 4.

Någon text

Någon text

Någon text

Någon text