Upprepa bakgrundsbilden
men håll den stilla

Det här är en lämplig metod när man använder en litet högre bakgrundsbild som man vill upprepa längs sidan men hålla stilla (ger ett lugnare intryck). "Background-position" kan ändras till left eller right. Fungerar ej i Netscape.