Sätt färg på knappen

Klickbara knappar behöver inte vara standardgrå. Du kan använda vilken färg du vill, men se till att textfärgen ger tillräcklig kontrast.

Fungerar inte i Netscape 4.