Bitmap Font Writer

Bitmap Font Writer är ett gratisprogram som gör att du kan skapa bilder av text med hjälp av ett teckensnitt där varje tecken tecknas i en bitmapfil. Med litet fiffighet kan du även använda svenska tecken. Här hittar du tre svenska teckensnitt att pröva med

Testat av:
OS: Windows

Programmets hemsida
Pris: Gratis

Om du har gjort ett eget bitmappat teckensnitt i PhotoShop eller något annat program, måste du för hand kopiera och klistra in varje tecken för sig, för att kunna kombinera tecknen till ett ord. Detta blir ganska tidsödande, om du till exempel vill göra knappar till dina webbsidor. Vitsen med Bitmap Font Writer är att förenkla detta arbete.

Genom att ordna ditt teckensnitt i ASCII-ordning och sätta in markörer som definierar bredden på varje tecken, kan du ladda teckensnittsbilden i Bitmap Font Writer, som sedan kombinerar tecknen åt dig. Därefter kopierar du hela texten och klistrar in den i bildbehandlingsprogrammet.

Bitmap Font Writer är inte avsett att användas som ensamt program; snarare är det ett verktyg som skall utnyttjas tillsammans med ett bildbehandlingsprogram som PhotoShop eller PaintShop Pro. Syftet är inte att skapa tjusiga knappar, utan att få en enkel metod för att arbeta med dina bitmappade teckensnitt.

  • Filstorlek: 337 kB
  • Språk: Engelska
  • Hjälpfil: Hjälp på svenska får du i SupportData.Nets handledning, som du hittar från förstasidans meny under Skolor | Program | Bitmap Font Writer.
  • Övrigt:

© SupportData.Net