Born to Run

Ett litet verktyg som ersätter eller kompletterar Start/Kör och ger en del extra valmöjligheter.

Testat av:
OS: Windows

Programmets hemsida
Pris: Gratis

Du kan lägga in upp till 10 program, mappar eller dokument som du använder ofta och starta dem direkt från Born to Run. Det går att starta Born to Run med till exempel en funktionstangent och du kan ange att alla program i listan skall startas med att angivet antal millisekunders förskjutning.

  • Filstorlek: 188 kB
  • Språk: Engelska
  • Hjälpfil: Starta programmet och klicka på kaninen. Där hittar du inställningsmöjligheterna och hjälpfilen. Du når dem även via mappen Born to Run i Start/Program.
  • Övrigt: Du kan inte välja var Born to Run skall installeras. Själva programfilen BTRUN.EXE läggs direkt i Windowsmappen, medan hjälpfilen hamnar i Windows\Help. Programmet avinstalleras via Kontrollpanelen.

© SupportData.Net