Digital Camera Enhancer

DCEnhancer tar hand om brusreduceringen och vitbalansen i bilderna. Du kan hämta det som fristående gratisprogram, men det finns också som insticksprogram i till Photo-Brush från MediaChance.

Testat av:
OS: Windows

Programmets hemsida
Pris: Gratis

Digital Camera Enhancer fungerar bäst när bilderna är tagna i dålig belysning, till exempel inomhus eller i skugga, och har blivit litet mörka. Om dina bilder redan är bra, kommer du inte att se någon större skillnad. De förändringar som DCEnhancer gör är mycket subtila.

Ett par av reglagen kommer du att använda mer än de övriga: Midtones – när bilden är för ljus eller för mörk, och De-Noiser som fungerar brusreducerande och gör att till exempel hud blir "slätare"

De flesta reglagen fungerar bäst i grundinställningen. Gör små förändringar i taget och studera effekten. När du har hittat den bästa inställningen, kommer den troligen att fungera bra på de flesta bilder som är tagna med samma kamera.

I bilden av båten tog Digital Camera Enhancer fram ljuset och glittret som fanns i solnedgången den här dagen – ur en bild som var disig och dimmig.

Några tips
 • Försök inte åstadkomma underverk med bilder som redan är väl balanserade. Inget program i världen kan lägga till pixlar som inte finns. Om dina digitala bilder innehåller för få detaljer, är de tagna med för låg upplösning.
 • Förstärk inte färgen för mycket. Genom att öka färgvärdena ökar du samtidigt skillnaden mellan pixlarna.
 • De flesta digitala kameror ger en aning för mörka bilder. Flytta reglaget Midtones ungefär till värdet 3/4 (åt höger). Om bilden redan är för ljus, flyttar du reglaget åt vänster i stället.
 • När du använder reglaget De-Noiser bör du också välja motivtyp: Landscape, Mid Details eller Close-up. Om du använder inställningen Close-up till en landskapsbild kommer alla detaljer i gräs, lövverk och liknande att jämnas ut, vilket gör att bilden blir onaturlig.
 • Ta inte dina bilder inifrån bilen. Stig ur i stället och fotografera. Det är det värt.
 • Spara inte den färdiga bilden under originalbildens namn! Om resultatet blir som du vill ha det kan du ta bort originalet senare. Kontrollera den ändrade bilden i den bildvisare du brukar använda.
 • Filstorlek: 524 kB
 • Språk: Engelska
 • Systemkrav: Windows
 • Hjälpfil: Nej
 • Övrigt: Programmet är så lätt att använda att man förstår det utan hjälpfil. DCEnhancers arbetsyta har samma enkla uppbyggnad som de flesta av gratisprogrammen från MediaChance.

© SupportData.Net