OpenExpert


Även om en filtyp är associerad med ett bestämt program, kan du direkt från Utforskaren öppna filen i andra applikationer.

Testat av:
OS: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

Programmets hemsida
Pris: Gratis för privat användning

Att en filtyp är associerad med en bestämd applikation, innebär inte nödvändigtvis att man alltid vill öppna den typen av filer i just det associerade programmet. Ett bra exempel är HTML-filer, som man kan vilja öppna i olika grafiska HTML-redigerare, i en eller annan textredigerare eller i en bestämd webbläsare.

OpenExpert ger ett tillägg – Open With... – till Utforskarens högerklicksmeny. I detta kan du ange vilka program du vill öppna bestämda filtyper med. När du sedan högerklickar på någon av de konfigurerade filtyperna, kan du välja "Open With" och klicka på det program du vill använda.

Du kan lägga till applikationer för olika filtyper direkt från Utforskarens högerklicksmeny, men det är enklare att göra det och blir snyggare om du använder verktyget i Start | Program | OpenExpert | OpenExpert.

  • Filstorlek: 658 kB
  • Språk: Engelska
  • Hjälpfil: Kortfattad hjälpfil.
  • Övrigt: OpenExpert avinstalleras via Kontrollpanelens "Lägg till/ta bort program" eller via Start | Program | OpenExpert | Uninstall OpenExpert. Observera att programmet är gratis endast för hemmabruk.

© SupportData.Net