Context Viewer

Context Viewer påminner nästan till förväxling om Context ThumbView, men har litet annorlunda funktioner.

För det första visas bilden direkt när du högerklickar på filnamnet. Du kan ange hur stor miniatyrbilden skall visas och om snabbhet eller bildkvalitet är viktigast.

För det andra kan du visa även vissa textfiler på det här sättet.

För det tredje kan du göra inställningar för när bild eller text skall visas.

Men det finns vissa nackdelar med det här programmet jämfört med Context ThumbView. Den viktigaste är kanske den rätt stora begränsningen när det gäller bildformat. Programmet fungerar med BMP, DIB, EMF, ICO, JPEG, PNG, RLE och WMF men inte med CAM, GIF, LWF, LDF, MAG, PBM, PCX, PGM, PPM, TGA eller TIFF.

När det gäller textvisning är det främst rena textfiler som fungerar.

Alla inställningar görs i Kontrollpanelen / Context Viewer. För att få textvisningen att fungera måste du kringgå en bugg i programmet. Öppna Kotrollpanelen / Context Viewer och välj fliken Documents. Ta bort markeringen ur "Preview Document Text och klicka på Apply. Sätt tillbaka markeringen och klicka på Apply igen.

Det här behöver du bara göra en gång -sedan fungerar det.

Context Viewer är gratis.

Hämta programmet

© SupportData.Net