StripMail

När du kopierar text från oformaterade e-brev, får du vanligen med tecknen som visar vad som är citat från tidigare brev. Det kan se ut så här:

Det här gör ingen människa glad. Det är tidsödande att rensa bort alla högerhakar och fixa till radbrytningarna.

StripMail förenklar detta en hel del. Kopiera texten som du vill rensa, öppna StripMail och klicka på "Do it all". StripMail minimeras och i klipphanteraren har du den rensade texten, färdig att klistras in.

Bilden visar texten som den ser ut efter rensningen med "Do it all".

Om du väljer bara "Strip" tas hakarna bort, men de ursprungliga radbrytningarna lämnas kvar.

Väljer du "Paragraph" dras allt ihop till en rad utan att hakarna tas bort.

StripMail är gratis.

Hämta programmet

© SupportData.Net