WinDirStat


Med WinDirStat kan du utforska hårddisken och direkt se vilka filer som tar upp mest plats.

Testat av:
OS: Windows 95 (IE5)/98/ME/NT4/2000/XP/2003

Programmets hemsida
Pris: Gratis


Två versioner – välj rätt version för ditt operativsystem

Windows 95, 98 och ME: WinDirStat 1.1.1 Executables (Ansi) (635 KB)
Windows NT, 2000, XP, 2003: WinDirStat 1.1.1 Executables (Unicode) (640 KB)

Starta programmet och välj vad du vill titta på: alla enheter, enstaka enheter eller enstaka mappar. Alla filer finns tillgängliga, ned till minsta lilla skruttfil, via utforskarträdet "Directory List", filtypslistan "Extension List" och den grafiska presentationen "Treemap".

Treemap

En Treemap visar varje enskild fil som en färgad rektangel vars yta är proportionell mot filens storlek. Färgen på rektangeln visar vilken typ av fil det gäller (filändelsen).

Filrektanglarna är i sin tur samlade så att alla filer i en mapp ligger tillsammans och låter mappen bilda en ny rektangel. Mappen med dess undermappar och filer får därmed en yta som är proportionell mot storleken på mappen, på dess undermappar och på mappen/mapparna som den ligger i.

I WinDirStats "Extension List" ser du vilka filändelser som motsvaras av de olika färgerna.

När du klickar på ett mappnamn i "Directory List" markeras denna mapp med en vit ram i Treemap.

Det här arrangemanget gör att du mycket lätt hittar de stora filerna som tar mycket hårddiskutrymme. När du klickar på en sådan fil visar "Extension List" vilken filtyp det är, samtidigt som statusraden visar filens hela sökväg och filen blir markerad i "Directory List", där det fungerar likadant som i Utforskarens vänstra fönsterhalva.

Om du markerar en fil i Treemap och högerklickar får du en rad valmöjligheter. Bland annat kan du kopiera filens sökväg och öppna Utforskaren på filens plats. Markerar du filen i Directory List har du ännu fler möjligheter, som att öppna filen eller radera den för gott eller till Papperskorgen.

Kommandoraden

En mycket bra funktion i WinDirStat är att kommandoraden kan användas från både Treemap och "Directory List" och att du kan skräddarsy DOS-kommandon som utför exakt det du vill ha gjort.

Här har jag gjort ett kommando som skriver en fillista till en vanlig textfil. Denna lista hamnar i mappen där kommandot används.

Listan innehåller information om alla undermappar och filer med storlek, uppgifter om när filerna skapats och använts senast, attribut, totalt antal mappar och filer och slutligen information om enhetens storlek, hur mycket som används och hur mycket ledigt utrymme det finns.


För att använda kommandot markerar jag en mapp i Treemap eller "Directory List", väljer "Clean Up" och klickar på Mapplista – jag kan även använda snabbkommandot Ctrl+0.

Så här ser den sista biten i denna över 40 000 rader långa fil ut:

Katalog i D:\Program\Test\XP Web Buttons\temp\xpwbimg
Filnamn Storlek Tilldelat Ändrat Använd Attrib
. <KAT> 04-10-25 13.21 04-10-25 D .
.. <KAT> 04-10-25 13.21 04-10-25 D ..
BT0_0 GIF 1 341 16 384 04-10-25 13.29 05-02-13   A bt0_0.gif
BT0_1 GIF 1 335 16 384 04-10-25 13.29 05-02-13   A bt0_1.gif
BT0_2 GIF 866 16 384 04-10-25 13.29 05-02-13   A bt0_2.gif
3 fil(er) 3 542 byte
2 kat 49 152 byte tilldelade
Totalt antal listade filer:
21 449 fil(er) 955 306 021 byte
4 613 kat 1 206 812 672 byte tilldelade
11 053.20 MB ledigt
19 992.98 MB totalt diskutrymme, 44% används
  • Filstorlek: 635/640 kB
  • Språk: Engelska, tyska, franska, polska
  • Hjälpfil: Bra hjälpfil där all information är tillgänglig från en enda lista.
  • Övrigt: Programmet installeras, men för att göra en komplett avinstallation behövs inte mer än att man raderar mappen, genvägarna och en enda nyckel i registret (HKCU\Software\Seifert\WinDirStat, alternativt HKCU\Software\Seifert om WinDirStat är det enda programmet man har från Seifert).

© SupportData.Net