Backup

av

Om säkerhetskopiering

Backup eller säkerhetskopiering är ett måste och behöver egentligen inte diskuteras. Att det ändå inte blir gjort beror nog på att det upplevs som besvärligt eller tidsödande.

Men det är farligt att tillämpa spanska mañana – att skjuta upp till morgondagen vad som egentligen borde göras i dag. Det som beskrivs här går inte av sig självt men det är tämligen enkelt och lätt tillgängligt utan kostnad. Så varför inte ge metoden en chans?

Programmet finns tillgängligt på Windows installationsskiva, om än litet gömt av någon underlig anledning. I första avdelningen nedan visas hur du tar fram det.

Den andra delen beskriver hur du använder det. Du kan spara dina inställningar för urvalet, och nästa gång du skall göra en säkerhetskopiering behövs bara några få knapptryckningar.

Normal eller differentiell säkerhetskopiering

Det finns ett par olika typer av backup: normal och differentiell.

Den normala tar med alla filer i de mappar som man valt ut och förser dem i Utforskaren med ett A (för Arkiv) som attribut. När man sedan arbetar vidare och ändrar till exempel en dokumentfil tas detta A automatiskt bort. Nya filer får inte heller något A.

Med valet differentiell tas bara sådana filer med som saknar A och ligger i utvald mapp, men filerna förses inte med ett A. Detta innebär förstås att endast nya och ändrade filer tas med jämfört med din förra normala (stora) backup. En differentiell backup omfattar alltså betydligt färre filer – den kan lätt och sekundsnabbt utföras dagligen.

Efter någon eller några veckor börjar kanske den differentiella backupen bli stor och då kan man börja på nytt med att göra en normal säkerhetskopiering. Det här låter kanske komplicerat men är egentligen enkelt.

Vad skall säkras?

En viktig fråga är vad som skall säkras. Jag anser att man endast skall säkerhetskopiera sådant som man själv skapat, det vill säga dokument av olika slag och bilder. Dina program finns ju på sina olika skivor eller är tillgängliga på nätet, och detsamma gäller alla drivrutiner.

Om man såsom Microsoft vill lägger allt eget i Mina dokument så är det egentligen bara därifrån man behöver hämta filer.

Ett par viktiga extra punkter är dock brevsamlingen i Outlook Express med adressboken samt Favoriter från Internet Explorer. Jag visar var detta finns. Använder du ett annat e-postprogram eller någon annan webbläsare än Internet Explorer, måste du naturligtvis säkra filerna därifrån i stället.

Var lägger man säkerhetskopian?

En annan viktig fråga är var vi skall lägga säkerhetskopian. Det bästa är att lägga den på en CDRW- eller DVDRW-skiva och sedan förvara denna i bankfack eller på annat säkert ställe.

En CD-brännare är i dag billig och kan fås för cirka 300 kronor. En CD lagrar 700 MB. En tvåskikts DVD-brännare kostar från omkring 900 kronor, men kan å andra sidan lagra 8,5 GB.

Man kan förstås lägga kopian på en flyttbar, alternativt fast, extra hårddisk. Den extra, fasta hårddisken är ju mycket lätt tillgänglig och skyddar om huvuddisken kraschar, men är ju inte till någon hjälp vid brand eller stöld.

Slutligen kan man kopiera till ett annat ställe på samma hårddisk, men då vinner man bara fördelen att ha en kopia tillgänglig av äldre filversioner om man råkar radera eller förstöra något i en fil och vill återgå till något som var bra.

Installera programmet

Jag utgår från Windows XP Pro eller Home, som ju många har, men det fungerar ganska likartat i Windows ME och Windows 2000.

I Windows 98 kan backupprogrammet installeras vid huvudinstallationen, eller i efterhand genom att man markerar "Säkerhetskopia" under Systemverktyg i samband med val av önskade komponenter. Efter installationen i Windows 98 startas programmet via Start | Program | Tillbehör | Systemverktyg | Säkerhetskopia.

Windows XP

 1. Lägg in installationsskivan för Windows XP eller ME.
 2. Efter en stund kommer det upp en ruta med en fråga om vad du vill göra.
 3. Klicka på raden "Utföra ytterligare aktiviteter".
 4. I en ny ruta klickar du på "Bläddra på CD:n".
 5. Dubbelklicka på mappen Valueadd och därefter på mappen MSFT.
 6. Dubbelklicka på mappen NTBackup.
 7. Dubbelklicka på ReadMe.txt, som är en info-fil på svenska. Läs och skriv eventuellt ut den.
 8. Dubbelklicka på NTBackup.msi, varvid programmet installeras automatiskt.
 9. Nu kan du ta ur CD-skivan. Klicka på Startknappen (vänstra hörnet) och välj Alla program.
 10. Gå till Tillbehör | Systemverktyg, dra med höger musknapp "Säkerhetskopiering" till Skrivbordet och välj Kopiera hit. Du får då en ikon på Skrivbordet. Om du vill kan du döpa om ikonen till Backup. Med denna ikon kan du sedan lätt starta din säkerhetskopiering.

Anpassa kopieringen

Först och främst: Säkerhetskopiera aldrig direkt till en brännare, utan lagra först filen på en hårddisk och bränn sedan denna fil. Brännaren arbetar ibland raskare än vad säkerhetskopieringen hinner mata fram till den.

Filstorlek

Innan vi startar kan det vara bra att veta den ungefärliga storleken på det som skall säkras. Ta fram Utforskaren och önskad mapp i mappträdet till vänster, till exempel Mina dokument. Högerklicka på mappen och välj Egenskaper. Under fliken Allmänt ser du nu bland annat hur många MB som finns i mappen.

I min mapp finns cirka 3 GB eller 3000 MB, alltså för mycket för en CD. Bildmappen visar sig innehålla cirka 2 GB. Om jag vill använda CD-skivor måste jag alltså först dela upp innehållet i lagom stora bitar.

Dina inställningar

Nu skall vi tala om för programmet vad som skall säkras och hur. Det finns visserligen en så kallad Guide, men du skall inte använda den utan dina egna inställningar.

Gör så här
 1. Klicka på ikonen för säkerhetskopiering på skrivbordet, den som vi skapade i punkt 10 ovan, och välj fliken Säkerhetskopiering (inte fliken Välkommen).
 2. På den vänstra halvan ser vi nu på vanligt utforskarmanér ett mappträd och på högersidan vad som finns i den markerade mappen. På vänstersidan hittar du en bit ned Mina dokument. Klicka på + framför namnet och du ser då vilka undermappar som finns i denna mapp.
     Troligen använder du inte alla, men sätt in en bock i kvadraten framför namnet. Du ser då att samtliga undermappar förses med en bock. Avmarkera de du inte vill ha. Du ser också att bocken framför Mina dokument blivit grå, vilket antyder att inte alla undermappar är markerade. Om du vill undanta även vissa filer, går det utmärkt att bocka av även i högra fönstret.
 3. När du är nöjd med urvalet skall vi spara det för att användas en annan gång. Klicka på Jobb i huvudmenyn och välj alternativet "Spara urval som". Som namn väljer du "Dok", "Bild" eller något annat passande.
 4. Nu gäller det att tala om målfilens namn och placering för programmet. Det gör vi längst ned till vänster. Använd förslagsvis Bläddra-knappen och se först till att önskad hårddisk är vald.
     Det kan vara bra att skapa en särskild mapp för dina backup-filer, så klicka på den gula knappen med en röd fläck på och ge mappen namnet BackUp. Efter OK står det nu till exempel C:\BackUp i rutan. Detta är alltså mappen, men vi måste också lägga till ett filnamn.
     Personligen har jag valt Dok, Bild och så vidare, följt av veckonumret, till exempel C:\BackUp\Dok40. Filens efternamn behöver du inte bry dig om, det klarar programmet.
 5. Klicka nu på knappen Säkerhetskopiera och du kommer till en ruta kallad Information. Klicka där för "Ersätt", så att inte filen adderas till en eventuellt tidigare sparad fil med samma namn. Är du säker på att du har givit filen ett unikt namn behöver du inte ändra något här.
 6. Om du inte vill ha Normal säkerhetskopiering, som är det förinställda, blir det sista momentet att klicka på knappen Avancerat. Med hjälp av pilen kan du se att du bland annat kan välja Differentiell, som jag tidigare diskuterat.
 7. Nu skall allt vara klart för start. I rutan Information klickar du på knappen Säkerhetskopiera och det hela sätter igång. Du ser hela tiden hur säkerhetskopieringen fortskrider och hur lång tid det beräknas ta. Det går raskt undan, men farten beror förstås på hur snabb dator du har.
 8. Om du vill bränna en CD eller DVD så är det dags att göra det nu när backup-filen är klar.
 9. Nästa gång du vill säkerhetskopiera detta urval, behöver du bara att klicka på Jobb | Hämta urval och sedan namnge målfilen.
 10. Vid urvalet bör du inte glömma de olika Internetdelarna, adressboken, e-posten och Favoriter. Dessa finns i C:\Documents and Settings (som jag nedan för enkelhetens skull förkortar till D&S)\Ditt inloggningsnamn (förkortat Namn).
     Lättast är att använda trädstrukturen till vänster i backupprogrammets urvalsfönster, så det blir rätt skrivet, och du ser också till höger att det blir rätt filer.
     Om du är osäker beträffande e-posten kan du också gå in i programmet Outlook Express och välja Verktyg | Alternativ | Underhåll | Mapp. Där står korrekt sökväg med det långa identitetsnummer som används i ditt fall.
  • Adressboken finns i C:\D&S\Namn\Applcation Data\Microsoft\Address Book\Namn.wab
  • E-post finns i C:\D&S\Namn\Lokala Inställningar\Application Data\Identities\Långt id-nummer\Microsoft\Outlook Express\*dbx (en dbx-fil för varje mapp i OE)
  • Favoriter finns i C:\D&S\Namn\Favoriter

Kanske har jag glömt nämna något, men hör i så fall av dig så klarar vi ut det och guiden kan bli mer komplett.

Återläsning

Om du aldrig behöver återläsa en säkerhetskopia är du bara att gratulera. Det är i verkligheten egentligen inte så ofta det behövs, men då är det guld värt att kunna göra det.

Återläsning, eller återställning som det kallas i programmet, är rätt enkelt. Du får först välja vilken backup-fil du vill återläsa från och sedan vilken fil eller mapp i denna som du vill återställa.

Dock är det så att programmet endast letar efter filer där de ursprungligen lades. Det betyder att du först av allt måste se till att de filer som ligger på CD eller DVD kopieras tillbaka till ursprungligt ställe.

Gör så här
 1. Kopiera vid behov önskad backup-fil (*.bkf) tillbaka till den mapp, där den ursprungligen skapades.
     Om du använder äldre windowsversioner än XP måste du sannolikt också ta bort skrivskyddet på filen (högerklicka på filen i Utforskaren efter kopieringen, välj Egenskaper och ta bort markeringen i Skrivskydd). XP sköter detta automatiskt.
 2. Starta Backup-programmet och välj fliken Återställning och hantering av media. Du får upp ett fönster där det till vänster bara visas ordet Fil med ett +-tecken till vänster. Klicka på +-tecknet – nu visas de backupfiler (*.bkf) som datorn hittat och som du alltså kan välja bland.
 3. Klicka på + framför önskad fil för att expandera. Det kommer då upp ett C:\ under och du klickar på dess +. Därunder kommer då upp de mappar som finns där och klickar du på ett mappnamn så ser du till höger de filer som finns i mappen.
     Markera eller avmarkera med bock de filer eller mappar som du vill återläsa. Du kan alltså återläsa en enstaka fil, som du råkat klanta till, en hel mapp eller alltihop, allt enligt egen bedömning.
 4. När du har markerat färdigt och i rutan under fönstret kollat att återläsning kommer att ske till ursprunglig plats är det bara att trycka på Återställ. Markerade filer eller hela mappar återställes.

© SupportData.Net