Programmera i Visual Basic.Net mot Access med SQL

Inledning

Gör ett användargränssnitt
Vad är SQL?

SQL (strukturerat frågespråk) är det i dag helt dominerande frågespråket. Ett frågespråk är ett språk som man använder för att göra sökningar i en databas.

Oavsett vilket databasformat datakällan har, blir språket för att kommunicera med den detsamma. Så snart du arbetar avancerat med en databas - det vill säga när du gör något mer än bara fyller i ett formulär - är det troligt att du kommer att använda SQL.

Vad får du lära dig?

Här kommer du att lära dig att göra program i Visual Basic.Net för att med SQL söka i databaser som har skapats i Access. Vidare kommer vi att göra beräkning på sökta data samt skapa en rapport i Word.

Vi börjar med att skapa en databaskoppling mellan Access och Visual Basic. Därefter lämnar vi Access och gör allt annat med programkod i Visual Basic.

Det här är alltså inte en kurs i Access eller databasuppbyggnad. Om du först vill lära dig att använda Access, kan du i stället börja med skolan Databaser i Access.Redan när vi börjar förutsätter vi att Access innehåller en färdig databas som vi kan arbeta med. I exemplet används en liten databas med tabellerna Kunder, Varor och Leverans. Denna kan du hämta här.

Om du inte vill använda just den databasen, kan du utnyttja någon annan relationsdatabas. Du behöver bara ersätta databasnamnet, tabellnamnen och kolumnnamnen i programkoderna, så att de stämmer med den databas du använder.

I exempeldatabasen finns alltså tre tabeller.

  • Tabellen Kunder innehåller kolumnerna KundID, Namn och Ort.
  • Tabellen Varor innehåller VaruID, Vara och Pris.
  • Nu är det svårt att göra en relationskoppling mellan tabeller i förhållandet många till många. En kund kan ju köpa många varor samtidigt som en vara kan bli köpt av många kunder. Därför finns en mellantabell kallad Leverans. I den finns kolumnerna KundID, VaruID, Datum och Varukorg.

Nu kan vi koppla relationstypen en till många mellan Kunder och Leverans i den gemensamma kolumnen KundID samt en relation många till en mellan Leverans och Varor i deras gemensamma kolumner VaruID.

För att koppla relationer i Access klickar vi på knappen Relationer.

I fönstret som öppnas visas de tabeller som finns. Vi skall använda alla i vår koppling så vi markerar var och en, klickar på Lägg till och stänger slutligen fönstret.

Vi har nu ett fönster med våra tabeller och vi skall ge dem relationer. Klicka på KundID i tabellen Kunder och dra den med musknappen nertryckt till KundID i tabellen Leverans.

Ett nytt fönster visas där vi kan ställa in kopplingstyp.

Klicka på kopplingstyp. Här finns tre olika typer. Låt nummer ett vara ibockad. Klicka på OK och en linje har skapats mellan tabellerna.

Gör samma sak mellan tabellerna Leverans och Varor.

Stäng fönstret med relationer och öppna tabellen Kunder. Vi ser ett plustecken framför varje post.

Klicka på plustecknet och en ny tabell visas med innehållet i tabellen Varor, men enbart de varor som just den kunden köpt.

Nu kan man göra olika sökningar mellan tabellerna, till exempel: Hur mycket har Kalle handlat för? Vem har handlat mest? Vilken ort köper minst?

Det skall vara lätt för användaren att göra sökningar, utan att ha kunskaper om databashantering. Vi kan göra det enkelt genom att i Visual Basic skapa ett program som vi kopplar till databasen. I programmet skall användaren kunna skriva in sökord eller använda menyer för att välja vad som skall göras. Sedan skall det bara vara att klicka på en knapp.

Att det ligger långa SQL-frågor bakom med sökorden som variabler är vårt problem som programmerare, inte användarens.

Vi skall nu göra dessa relationskopplingar i Visual Basic.Net och utsökning med variabler i SQL.

Gör ett användargränssnitt

SupportData.Net
©