Tips om stilmallar

Hur åstadkommer man det där lilla extra med stilmallar? Här hittar du en rad tips om detta.

SupportData.Nets stilmallsskola

Grunderna i hur du använder stilmallar hittar du i Stilmallsskolan.

Ändra textfärg med musen

Med en SPAN-tagg kan du visa text med en avvikande färg när musmarkören pekar på den. Var sparsam med den här funktionen, eftersom den lätt feltolkas som en länk. Koden fungerar i Internet Explorer och Netscape 6, men inte i Netscape 4.5. Kopiera koden 

Sätt färg på rullgardinsmenyn

Sätt färg på både bakgrund och text i en helt vanlig rullgardinsmeny. Den här stilmallen fungerar inte i Netscape 4 – där visas menyn som vanligt i stället. Kopiera koden

Färga om rullningslisten i textarean

Rullningslisten i textarean kan skräddarsys helt enligt din smak. Fungerar ej i Netscape 4. Kopiera koden

Bakgrundsfärg i textarean

Ändra färg på bakgrund och text i textarean. Fungerar ej i Netscape 4. Kopiera koden

Bakgrundsbild på klickbara knappar

Skapa annorlunda knappar genom att använda en bakgrundsbild. Fungerar ej i Netscape 4. Kopiera koden

Färg på klickbara knappar

Ge de klickbara knapparna en egen färg och bestäm samtidigt textfärgen. Fungerar ej i Netscape 4. Kopiera koden

Gör en lysande rubrik

Skapa en snygg rubrik utan att använda bilder. Kopiera koden

Placera bilder rätt

Du kan ange exakt var på sidan bilder skall visas. Det gör att du kan använda en vanlig länk för att byta ut en bild mot en annan. Kopiera koden

Få text att flöda mellan två bilder

Visa två bilder på samma höjd och låt texten flöda mellan dem. Kopiera koden

Använd en bakgrundsbild i textarean

Lägg en bakgrundsbild i textarean och ändra textfärgen så att kontrasten blir bra. Kopiera koden

Byt bakgrundsbild i textarean

När textarean blir aktiv byts bakgrundsbilden mot en annan bild, samtidigt som texten ändrar färg. Kopiera koden

Ändra radhöjd i textstycken

Är standardavståndet mellan raderna för stort eller för litet kan du ändra den med en stilmall. Kopiera koden

Bakgrundsbild till höger

Du kan lägga en liten bakgrundsbild längst till höger och upprepa den i y-led. Det här fungerar i Internet Explorer, men inte i Netscape. Kopiera koden

Textlänk med rollover-effekt

Låt textlänken byta färg när muspekaren förs över den. Kopiera koden

Ta bort understrykning från textlänkar

Om du inte vill ha dina textlänkar understrukna, ändrar du dem med stilmallen. Kopiera koden

Streckmarkera länkar

Markera länkar med ett streck under och ett över dem. Kopiera koden

Färgmarkera text

Framhäv text genom att byta färg på bakgrunden bakom texten. Kopiera koden

Skuggad text

Ge texten en skugga genom att placera ut texten två gånger med en liten förskjutning – ett bra sätt att skapa en snygg rubrik utan att använda bilder eller konstiga teckensnitt. Kopiera koden

Anfang

Sänk första bokstaven i ett textblock och gör den större än den övriga texten. Kopiera koden

Justera text i textrutor

Du kan justera textrutans text så att den placeras till vänster, centrerad eller till höger. Kopiera koden

3D-länkar utan bilder eller JavaScript

Gör 3D-länkar med mouseover-effekt utan att använda bilder eller JavaScript. Kopiera koden

Avstånd mellan bokstäver

Du kan öka eller minska avståndet mellan bokstäverna i till exempel en rubrik. Fungerar ej i Netscape. Kopiera koden

Indrag i text

Gör ett indrag i första raden av ett textavsnitt, men inte i de följande raderna. Kopiera koden

Textkontroll

Bestäm om texten skall visas som versaler, gemener eller kapitäler. Kopiera koden

Osynliga element

Du kan gömma ett element, till exempel en rubrik. Fungerar ej i Netscape. Kopiera koden

Ändra utseende på första raden

Du kan ge den första raden i en text ett eget utseende, medan resten av texten visas normalt. Fungerar ej i Netscape 4. Kopiera koden

Ändra första bokstaven i en text

Ge den första bokstaven i en text en annan färg än resten av texten och gör den större. Fungerar ej i Netscape. Kopiera koden

Flytta ett element

Du kan flytta ett element, till exempel en rubrik, till höger eller till vänster. Kopiera koden

Visa bilden rätt i elementet

Genom att bilden placeras med "float" längst till vänster eller till höger, kan texten flöda bredvid bilden. Kopiera koden

Öka radavståndet

Du kan ändra radavståndet i utvalda textavsnitt. Kopiera koden

Använd bild i onumrerade listor

I stället för standardpunkterna i oordnade listor kan man använda en bild. Kopiera koden

Placera markeringen i listor

Du kan bestämma var markeringen för de olika punkterna i listor skall visas. Kopiera koden

Olika stil på ramar

Några olika sätt att åstadkomma ramar kring text. Fungerar ej i Netscape.  Kopiera koden

Håll bakgrundsbilden stilla

Låt bakgrundsbilden ligga stilla medan sidans innehåll "rullas" över den. Fungerar ej i Netscape.  Kopiera koden

Ange bakgrundsbildens horisontella läge

Placera bakgrundsbilden till vänster, i mitten eller till höger. Fungerar ej i Netscape.  Kopiera koden

Upprepad bakgrundsbild som ligger stilla

Upprepa bakgrundsbilden längs sidan, men låt den ligga stilla bakom sidans innehåll. Fungerar ej i Netscape. Kopiera koden

© SupportData.Net